Om Inköparen | Inköparen
ÖVRIGT-Toppbanner1260x250
ÖVRIGT-Mobil-Toppbanner-320×320

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Om Inköparen

Sveriges största affärstidning för inköpare och beslutsfattare

Inköparen har funnits på marknaden sedan 1981 och utkommer sex gånger per år, med en upplaga på cirka 65 000 exemplar. Tidningen är en marknadsplats för Sveriges näringsliv och vi strävar efter att hålla våra läsare, inköpare och beslutsfattare från privat och offentlig sektor uppdaterade genom intressanta artiklar och nyheter om produkter och tjänster i hela riket.

 

Etablerad mötesplats för Sveriges inköpare och beslutsfattare

Vem du än är i ett brett spektra av branscher, så hittar du kunder, inköpare och beslutsfattare i Inköparen.
I över 30 år har Inköparen varit en värdefull informationskälla för inköpare och beslutsfattare – ledare och chefer i såväl små som medelstora och stora företag – med fokus på produktnyheter, affärsutveckling, branschanalyser och myndighetsinformation.

När vi skriver om ett företag eller en händelse gör vi det alltid utifrån den lokale underentreprenörens perspektiv. Genom att beskriva hur andra gör, vill vi på ett positivt sätt visa på nya affärsmöjligheter för andra leverantörer i motsvarande situationer, men också underlätta beslut för alla inköpare och beslutsfattare som är i behov och har funderingar på att skaffa sig just de produkter eller tjänster som exponeras genom Inköparen.

Vi vänder oss till tillverkare, grossister och leverantörer inom många aktuella och olika branscher, samt inte minst till den offentliga sektorn. I samband med mässor, konferenser och andra aktuella händelser riktar vi in distributionen till att täcka ett speciellt geografiskt område eller en speciell bransch till 100%. Vi skriver om tekniken, tillämpningarna och affärsmodellerna, om juridikens irrgångar, försäkringsfrågor och EU-regler, om offentlig upphandling, export och marknadsföringsfrågor.

Vi informerar också om aktuella stöd och utvecklingsbidrag. Att marknadsföra egna produkter eller tjänster genom Inköparen skall inte ses som annat än ren investering med en möjlighet för nya goda affärer där man får tillbaka det man investerat flera gånger om.