Många goda exempel på effektivare kärnverksamhet | Inköparen

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Många goda exempel på effektivare kärnverksamhet

I regleringsbrevet fick Ekonomistyrningsverket i uppdrag att identifiera goda exempel på hur myndigheter har ökat effektiviteten i sina kärnverksamheter. Flera myndigheter svarade på ESV:s förfrågan om att dela med sig av sina erfarenheter och ett drygt tjugotal myndigheter deltar nu i projektet.

– Det är en stor bredd vad gäller myndigheterna, några är stora, andra små och de kommer från olika delar i statsförvaltningen. Deras effektiviseringsarbete  varierar också. Vissa myndigheter har arbetat med effektiviteten i hela sin verksamhet, medan andra förändrat delar av verksamheten, säger Tina J Nilsson, som leder projektet på ESV.

Några av dem som deltar är Arbetsmiljöverket, Ekobrottsmyndigheten och Transportstyrelsen.

Vilka incitament finns det?
Nu är vi i kontakt med myndigheterna för att ta reda på mer om deras exempel och erfarenheter. Vi undersöker också om det finns ett mönster bland exemplen – är det något som verkar vara särskilt viktigt när det gäller att öka effektiviteten i kärnverksamheten?

– Vi kommer också titta på vad det är som driver myndigheterna att ta steget mot förändring, vilka incitament finns det?, säger Tina J Nilsson.

Den 16 september genomför Statskontoret och ESV en workshop tillsammans med de 25 myndigheterna. Statskontoret har nämligen ett liknande uppdrag, med fokus på ökad effektivitet genom systemrelaterade förändringar.

Källa: Ekonomistyrningsverket

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER Ekonomi

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *