Stora utmaningar för små företag | Inköparen

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Stora utmaningar för små företag

– Uttryckliga krav på att företagen ska uppfylla specifika villkor som finns i kollektivavtal kan innebära hinder för vissa företag. Det menar Ulrica Dyrke, jurist inom konkurrens, offentlig upphandling och immaterialrätt på Företagarna.

Detta med anledning av den av regeringen nytillsatta utredning som Offentliga Affärer rapporterade om här på webben 2015-01-07, med rubriken Utredning om kollektivavtal.

Företagarna följer denna fråga med stort intresse och anser att offentlig upphandling måste vara tillgängligt för alla seriöst verkande företag – med eller utan kollektivavtal.

Ulrica Dyrke konstaterar att frågan om att kräva anslutning till kollektivavtal vid offentlig upphandling inte omfattas av utredningens uppdrag.

– Detta är bra, eftersom sådana krav inte är tillåtna och inte heller bedöms bli det i framtiden med EU:s nya upphandlingsdirektiv, säger hon till Offentliga Affärer.

Företagarnas jurist pekar på att det som utredningen har att utreda är krav på villkor i enlighet med kollektivavtal. Sådana krav bedöms det finnas visst utrymme att kräva både i nuläget och framöver.

– Även sådana krav kan dock innebära stora utmaningar för små företag som vill delta i offentliga upphandlingar, framhåller Ulrica Dyrke och pekar på att nära 60 procent av de små företagen (1-49 anställda) saknar kollektivavtal och bland företag med 1-4 anställda är andelen cirka 67 procent.

– Dessa företag kan dock mycket väl erbjuda arbetsvillkor i nivå med eller bättre än kollektivavtal. Uttryckliga krav på att företagen ska uppfylla specifika villkor som finns i kollektivavtal kan innebära hinder för dessa företag, säger Ulrica Dyrke.

Hon menar avslutningsvis att vad utredningen kommer att föreslå i fråga om bland annat vilka villkor i kollektivavtalen som ska uppfyllas och det sätt som detta ska ske på, blir av central betydelse för dessa företags möjligheter att fortsatt vara med i offentliga upphandlingar.

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER Upphandling

One Response

Kommentera
 1. Leif
  Sep 25, 2015 - 01:23 e m

  Hej!

  Vi är en liten reklambyrå på västkusten som tycker att det nu får vara nog med hur offentliga upphandlingar sköts.

  Dels har kraven blivit högre och högre och snårigare och i vissa fall känns som orimliga. Tiden vi får lägga ner på upphandlingar och offerter blir allt orimligare. Förra året lade vi ned 2 månaders jobb av totalt 11.

  Vi skulle vilja att ni granskade några offentliga upphandlingar och särskilt berätta omen som vi tycker sköttes väldigt dåligtt.

  Det gäller upphandlingar av reklambyråtjänster inom Västra Götalands Regionen.

  Här är ett exempel:

  Vi är en reklambyrå som funnits i snart tio år och tidigare varit ackrediterad som reklambyrå i fyra år för VG-regionen. Vi har gjort många arbeten under den tiden som blivit väl genomförda och mycket uppskattade.

  I den första upphandlingen som gjordes för 6-7 år sedan kom vi på första plats och med bästa resultat. Vi skulle då uppvisa arbetsprover från tidigare utförda jobb och ge referenser från några tidigare kunder. Detta tycker vi är ett helt OK sätt att upphandla.

  Men i nästa upphandling som startade för drygt tre år sedan så krävde VG-regionens upphandlare att vi skulle göra en hel kampanj-idé och en hel kampanjplan gratis. Pitchen var en påhittad lansering av ett av VG-Regionen startat hälso-Spa med allt vad som krävs av en effektiv lanseringskampanj. Detta Spa fanns alltså inte i verkligheten och påhittat scenario skulle åtgärdas.

  En sådan omfattande kampanj och kampanjplan är ett omfattande jobb som normalt kan kosta flera hundra tusen åt en vanlig kund. Den skulle beskrivas med 9000 tecken (!) plus mängder av papper att fylla i och alla priser på media etc skulle vara med, trots att hela kampanjen var fiktiv.

  Vi var ett 30-tal byråer som var med och bara tre byråer skulle väljas ut i tre olika kategorier. Det betyder att vi plus 27 andra reklambyråer inte längre får jobba med VG-regionen under 3 år framåt. Inte ens sälja en liten annons, göra en liten folder eller en roll-up. Vi är helt uteslutna. Inte vad EU tänkt sig? VG-Regionen, som man tycker också skulle värna om småföretagen och som det finns EU-direktiv på att man inte får konkurrensbegränsa för, beter sig här riktigt märkligt. Små byråer har ingen chans att vara med på grund av att det är för mycket byråkrati och arbete med själva upphandlingen och efterföljande ackreditering.

  Dokumenten som krävdes i denna upphandlingen skulle man ladda ner från en speciell plats på VG-regionens hemsida som dessutom var mycket svår att hitta. Platsen fick man ta reda på själv. Det var också en enorm mängd papper och de Word-dokument som fanns där visade sig vara låsta och inte gick inte att öppna och när vi frågar hur man gör får vi svaret att “det får ni ta reda på själva hur man öppnar dom. Vilket vi till slut lyckades med, efter ett par dagars extrajobb. Alla 60 sidor skulle sedan fyllas i, ett enormt arbete bara det.

  Den fiktiva kampanjplanen jobbade vi med minst en månad. Kampanjen var alltså helt och hållet fiktiv och påhittad, vilket gör att man inte kan använda den till något i verkligheten, inte ens efter upphandlingen och vi fick inget betalt för alla våra mantimmar som vi var tvungna att lägga på detta arbete.

  Vad som sedan hänt liknar en såpopera. Några byråer överklagade beslutet varvid hela upphandlingen måste gå om. Då talar inte VG-regionens upphandlare om när den kommer att gå om, “ det får man ta reda på själv”. Och nu är det nya regler och en ny modifierad kampanj som efterfrågas.

  Man måste också själv se till så att man får alla papper inskickade och i innehållsförteckningen som beskriver vad som ska skickas med fanns motstridiga uppgifter. I och med detta förstod vi inte exakt vad vi skulle skicka med och då vi skickat med en UC vid första omgången trodde vi inte det behövdes. Då blev vi uteslutna ur upphandlingen trots allt arbete vi lagt ned.

  Vi är otroligt ledsna och besvikna över att vi blivit uteslutna på grund av att vi inte kunde förstå texten. Vi var tre som läste den utan att förstå vad de menade och ansvariga upphandlare Veronica Sjöling på VG-regionen kunde eller ville inte hjälpa till att förtydliga. När vi påpekar detta får vi bara ett arrogant svar tillbaka:

  ”Vi har enligt LOU rätten att ta in en UC i efterhand men vi har från samtliga som missat detta i denna upphandlingen inte valt att göra det, och det har vi alltså rätt att göra.

  Alltså: vi kan begära in det i efterhand men vi har inte lust att göra det.

  Ganska tyket svar, eller hur?

  ——

  Ett annat exempel i raden av nästan omöjliga upphandlingar:

  När Uddevalla kommun skulle upphandla en ny Grafisk Profil (ett typiskt och vanligt reklambyråarbete)
  var ett av skallkraven att ISO-certifiering inom miljö(!) måste göras. Det är ett ganska orimligt krav för en reklambyrå. Även om vi gör en sådan (dyr) certifiering. Vad ska vi ha den till sedan?

  Jag tror jag nu slutar med att vara med i offentliga upphandlingar. Det är inte lönt längre.

  MVH Leif Strid

  Reply

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *