Miljö | Inköparen

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Miljö

Framgång för hyrcyklar

Stockholm har det, Göteborg har det, liksom en rad andra svenska städer. Malmö saknar dock system för hyrcyklar, men till sommaren ska staden erbjuda invånare och turister cyklar att hyra. Lund hann före Skånemetropolen, eftersom politikerna...

Hållbarhet slås fast i nya direktiv

Hållbarhet blir standard när nya EU-direktiv träder i kraft i svensk lag. Ett huvudsyfte med att se över direktiven var att underlätta för upphandlande myndigheter att ta miljö- och sociala hänsyn vid upphandling. Det påpekar Lisa...

Hållbarhet i fokus för upphandlingsstödet

Det går bara att tillhandahålla ett samlat upphandlingsstöd i världsklass om det även fokuserar på hållbarhetsfrågor. Det framhåller Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom. – Till alla som har behov av stöd och stöttning i...

Gemensamt upprop för en modern upphandling

För första gången går tredjepartscertifieringar för miljö och social hållbarhet samman och uppmanar kommuner, landsting och myndigheter att ställa om till en medveten och modern upphandling. Idag publiceras det nya EU-direktivet om utvecklad...