Upphandling | Inköparen

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Upphandling

Stora utmaningar för små företag

– Uttryckliga krav på att företagen ska uppfylla specifika villkor som finns i kollektivavtal kan innebära hinder för vissa företag. Det menar Ulrica Dyrke, jurist inom konkurrens, offentlig upphandling och immaterialrätt på Företagarna....

Dyra misstag i upphandlingar vanligt

Brister i kompetens och administrativa rutiner orsakar dyra misstag i upphandlingar när det kommer till säkerheter och garantier. Många offentliga upphandlare är inte medvetna om att förfrågningsunderlagen är utformade på ett sätt så att...

Utredning om kollektivavtal

Precis innan helgledigheterna på sitt sammanträde den 22 december 2014 tillsatte regeringen en utredning som rör svensk offentlig upphandling. En särskild utredare ska analysera hur uttryckliga krav på villkor enligt kollektivavtal kan föras...

Lätt ställa krav – svårt följa upp

– Att ställa krav är lätt. Det svåra är att följa upp sociala krav i leverantörskedjan där framställning ofta sker i utvecklingsländer. Det säger Pauline Göthberg, nationell samordnare för Socialt Ansvarstagande i Offentlig...

Kritik mot rättvisemärkt

Fler än 60 kommuner har skrivit på avtal om att köpa ett visst antal Fairtrade eller Rättvisemärkta produkter. ”Kommuner handlar med skattepengar, alltså spenderas skattemedel i dag på en utvald kategori produkter”, skriver PR-konsulten...

E-anbud snart obligatoriskt

Om några år blir det obligatoriskt för leverantörer att lämna anbuden elektroniskt enligt de nya upphandlingsdirektiven. Och upphandlande myndigheter och enheter måste ta emot och behandla elektroniska fakturor om de överensstämmer med...

Strängare regler mot mutor

Institutet mot mutor (IMM) har gett ut en reviderad Näringslivskod där hela skrivelsen är strängare än tidigare. Reglerna både avseende var som får erbjudas till de som arbetar med myndighetsutövning och offentlig upphandling samt övriga...