Om Inköparen | Inköparen

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Om Inköparen

Sveriges största affärstidning för inköpare och beslutsfattare

Inköparen har funnits på marknaden sedan 1981 och utkommer fyra till sex gånger per år. Tidningen hade sina gyllene år under hela 80- och 90-talet och lades därefter ”på is”. När efterfrågan ökade, liksom behovet av att förmedla utbudet av produkter och tjänster från olika regioner, och därigenom underlätta inköparnas beslut, bestämde man sig för att Inköparen skall fortsätta belysa nyheter, utbudet och behovet från olika näringslivsregioner. Året var 2015 när Inköparen återuppstod under en ny logo, vilket uppskattades av våra kunder som var bekanta med tidningen sedan tidigare.

En nygammal tidning når återigen beslutsfattare (Vd:ar, ägare, marknadschefer, inköpschefer och inköpare), namngivna personer som alla är inblandade på ett eller annat sätt med just inköp av produkter och tjänster. Tanken är att tidningen skall komma ut sex gånger per år, dock kan det finnas anledningar till att antalet utgåvor blir fyra eller fem. Det kan bero på att våra duktiga skribenter och säljare besöker stora regioner som tar längre tid att bearbeta, men också på kundernas efterfrågan, önskemål och nyheter på marknaden.

Tidningen Inköparen är en marknadsplats för Sveriges näringsliv och vi strävar efter att hålla våra läsare, inköpare och beslutsfattare från privat och offentlig sektor uppdaterade genom intressanta artiklar och nyheter om produkter och tjänster i hela riket.

Konceptet är väldigt tydligt då vi är en tidning inom PR och kommunikation. Våra duktiga skribenter skriver om de olika företagen och deras utbud av produkter och tjänster, vilket innebär att de vi träffar och skriver om får kostnadsfritt redaktionellt arbete, så som text, bilder, faktaruta och tankebubbla. Det vi tar betalt för (precis som alla andra tidningar) är om företaget vi träffar och skriver om bestämmer sig för att utveckla egna affärer ytterligare och därför vill ha en kontaktruta eller annons. Ibland får vi frågan från våra kunder: ”Men, om vi inte köper en annons så får vi inget reportage heller, eller?!” Eftersom vi alltid är raka och tydliga mot våra kunder svarar vi alltid: ”Vi prioriterar alltid våra betalande kunder (precis som alla andra verksamheter) och publicerar därför övriga texter, pressreleaser och reportage i mån av plats, något som redaktionen fattar beslut om”. Att vi är raka och tydliga är något som uppskattas av våra kunder och läsare som i många fall hör av sig till redaktionen och berättar om deras tankar och idéer, samt ger oss beröm.

Om man jämför markaden nu med hur den såg ut för ett par decennier sedan ser vi ett klart och tydligt behov hos företag att synas genom olika kanaler och nå ut till nya marknader där de kan placera egna produkter och tjänster. Tidningen Inköparen lever inte på sina prenumeranter utan sina annonsörer då tidningen skickas kostnadsfritt till tidigare nämnda beslutsfattare och namngivna personer. Det innebär att tidningen inte hamnar hos ”någon som sitter i receptionen” eller på något fikabord, utan når ut till en namngiven person, beslutsfattare (VD, ägare, marknadschef, inköpschef eller inköpare) som arbetar direkt med, eller påverkar med sin röst, ett eventuellt beslut om inköpen av produkter eller tjänster, därav namnet Inköparen.

 

Etablerad mötesplats för Sveriges inköpare och beslutsfattare

Vem du än är i ett brett spektra av branscher, så hittar du kunder, inköpare och beslutsfattare i Inköparen.
I över 30 år har Inköparen varit en värdefull informationskälla för inköpare och beslutsfattare – ledare och chefer i såväl små som medelstora och stora företag – med fokus på produktnyheter, affärsutveckling, branschanalyser och myndighetsinformation.

När vi skriver om ett företag eller en händelse gör vi det alltid utifrån den lokale underentreprenörens perspektiv. Genom att beskriva hur andra gör, vill vi på ett positivt sätt visa på nya affärsmöjligheter för andra leverantörer i motsvarande situationer, men också underlätta beslut för alla inköpare och beslutsfattare som är i behov och har funderingar på att skaffa sig just de produkter eller tjänster som exponeras genom Inköparen.

Vi vänder oss till tillverkare, grossister och leverantörer inom många aktuella och olika branscher, samt inte minst till den offentliga sektorn. I samband med mässor, konferenser och andra aktuella händelser riktar vi in distributionen till att täcka ett speciellt geografiskt område eller en speciell bransch till 100%. Vi skriver om tekniken, tillämpningarna och affärsmodellerna, om juridikens irrgångar, försäkringsfrågor och EU-regler, om offentlig upphandling, export och marknadsföringsfrågor.

Vi informerar också om aktuella stöd och utvecklingsbidrag. Att marknadsföra egna produkter eller tjänster genom Inköparen skall inte ses som annat än ren investering med en möjlighet för nya goda affärer där man får tillbaka det man investerat flera gånger om.